Полезно

Полезно


Какво представлява сделка Покупко-Продажба в България?
В общи линии продажбата се явява като двустранен възмезден договор, съгласно който Продавачът се задължава да предаде правото на собственост на Купувача, а Купувачът от своя страна е длъжен да заплати договорената сума и да получи имот.
Всички юридически въпроси, свързани с процеса на Покупко-продажба от избора на имот до получаването на Нотариален Акт се контролира от специалисти на нашата компания. Нашите клиенти получават широк спектър от недвижими имоти на територията на България, също така не могат да бъдат заблудени и объркани по въпроси, свързани с Българското законодателство.
За нашите настоящи и бъдещи клиенти по запитване ние предоставяме следната информация:
– Правата на чужденеца при покупка на недвижим имот в България.
– Условията при покупка на недвижим имот от страна на чужденеца.
– Условията на местоживеене на територията на България (визова информация, ВНЖ, ПМЖ)
– Информация за данъци и такси.